Verordening (EEG) nr. 2694/93 van de Commissie van 30 september 1993 houdende schorsing van de voorfixatie van de invoerheffing voor breukrijst