Zaak C-14/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court of Justice (England & Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Verenigd Koninkrijk) op 11 januari 2010 — Nickel Institute/Secretary of State for Work and Pensions