VERORDENING (EG) Nr. 3120/94 VAN DE COMMISSIE van 19 december 1994 houdende wederinstelling van de heffing van de invoerrechten en stopzetting van de afboekingen die in 1994 van toepassing zijn op bepaalde textielprodukten van oorsprong uit Mexico, Maleisië, Litouwen, China en Brazilië, waarvoor de algemene tariefpreferenties gelden als bepaald bij Verordening (EEG) nr. 3832/90 van de Raad