Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 306, 22 października 2013