Simmenthal TITJUR Návrhy generálneho advokáta - Warner - 21. februára 1978. # Simmenthal SpA proti Amministrazione delle finanze. # Návrh na začatie prejudiciálneho konania Pretura di Alessandria - Taliansko. # Vec 70/77.