Regulamentul (UE) 2016/238 al Comisiei din 19 februarie 2016 de modificare a anexei la Regulamentul (UE) nr. 579/2014 de acordare a unei derogări de la anumite dispoziții ale anexei II la Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește transportul maritim al uleiurilor și al grăsimilor lichide (Text cu relevanță pentru SEE)$