SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1412/91 van de heer José VALVERDE LÓPEZ aan de Commissie. Niet-nakoming door Spanje van de richtlijn betreffende de daadwerkelijke uitoefening van het vrij verrichten van diensten