Zaak C-328/11 P: Beschikking van de president van het Hof van 30 januari 2012 — Alder Capital Ltd/Harmonisatiebureau voor de interne markt (merken, tekeningen en modellen), Gimv Nederland BV