Toekomst van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering Resolutie van het Europees Parlement van 29 september 2011 over de toekomst van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering