POROČILO KOMISIJE o izvajanju makrofinančne pomoči tretjim državam v letu 2012