2012/748/GBVB: Besluit BiH/19/2012 van het Politiek en Veiligheidscomité van 27 november 2012 tot benoeming van de commandant van de EU-strijdkrachten voor de militaire operatie van de Europese Unie in Bosnië en Herzegovina