SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2349/95 van Hugh McMAHON aan dee Raad. Criteria en voorwaarden voor de structurele bijstand van de Gemeenschap in de visserijsector - wijziging van verordening 3699/93