TITJUR Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 28 januari 1992. # Strafzaken tegen Angel López Brea en Carlos Hidalgo Palacios. # Verzoeken om een prejudiciële beslissing: Juzgado de lo Penal n. 4 de Alicante - Spanje. # Gereglementeerd beroep - Voorwaarden voor uitoefening - Nationaal recht. # Gevoegde zaken C-330/90 en C-331/90. López Brea en Hidalgo Palacios