SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3017/90 van de heer Michael WELSH aan de Commissie. Autogordels voor kinderen