Beschikking van de Commissie van 22/03/2018 waarbij een concentratie verenigbaar met de gemeenschappelijke markt wordt verklaard (Zaak nr. COMP/M.8802 - KKR / UNILEVER BAKING COOKING AND SPREADS BUSINESS) op grond van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)