ARREST VAN HET GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN VAN EUROPESE UNIE (Tweede kamer) 13 december 2012$