Schriftelijke vraag E-012092/11 Oreste Rossi (EFD) aan de Commissie. Bestrijding van de Aziatische boktor