Schriftelijke vraag E-0070/10 van Diogo Feio (PPE) aan de Commissie. Tarieven van Portugese banken voor internationale overschrijvingen: eventuele overtreding van de rechten van consumenten