RESOLUTIE OVER CONSOLIDERING EN VOLTOOIING VAN HET EUROPEES MONETAIR STELSEL BINNEN HET KADER VAN DE VOORSTELLEN DIE DE COMMISSIE IN MAART 1982 HEEFT GEDAAN