Zaak T-331/94: Beroep, op 13 oktober 1994 ingesteld door IPK-München GmbH tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen