Besluit van de Raad van 7 juni 2010 houdende afsluiting van het overleg met de Republiek Madagaskar overeenkomstig artikel 96 van de ACS-EU-partnerschapsovereenkomst (2010/371/EU)