Zaak C-433/12 P: Hogere voorziening ingesteld op 26 september 2012 door Luigi Marcuccio tegen de beschikking van het Gerecht (Tweede kamer) van 3 juli 2012 in zaak T-27/12, Marcuccio/Hof van Justitie