Beschikking van de Commissie van 23 juni 2003 houdende erkenning van bepaalde lidstaten en delen van lidstaten als officieel tuberculosevrij, officieel brucellosevrij en officieel vrij van enzoötische boviene leukose ten aanzien van de rundveebeslagen (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 1925) (Voor de EER relevante tekst) (2003/467/EG)