Zaak T-352/04: Beroep, op 24 augustus 2004 ingesteld door Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)