Verordening (EEG) nr. 502/93 van de Commissie van 4 maart 1993 tot vaststelling, voor de Lid-Staten, van het inkomensverlies en het premiebedrag per ooi en per vrouwelijke geit alsmede het bedrag van de bijzondere steun voor de schapen- en geitenhouderij, in bepaalde probleemgebieden van de Gemeenschap voor het verkoopseizoen 1992