Gewijzigd voorstel voor een VERODENING (EG) VAN DE RAAD betreffende de maatregelen die moeten worden genomen ten aanzien van bepaalde begunstigden van uit het EOGFL, afdeling Garantie, gefinancierde verrichtingen