Zaak C-95/10: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 17 maart 2011 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Strong Segurança SA/Município de Sintra, Securitas-Serviços e Tecnologia de Segurança (Overheidsopdrachten voor diensten — Richtlijn 2004/18/EG — Artikel 47, lid 2 — Rechtstreekse werking — Toepasbaarheid op in bijlage II B bij de richtlijn bedoelde diensten)