SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2135/91 van de heer Jean-Pierre RAFFARIN aan de Commissie. Redding van mensenlevens op zee