Standpunt van het Parlement inzake de ontwerpbegroting 2012 als gewijzigd door de Raad - alle afdelingen Resolutie van het Europees Parlement van 26 oktober 2011 over het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012, zoals gewijzigd door de Raad - alle afdelingen (13110/2011 – C7-0247/2011 – 2011/2020(BUD)) en de nota's van wijzigingen nrs. 1/2012 (COM(2011)0372) en 2/2012 (COM(2011)0576) bij het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2012