Advies van het Adviescomité voor mededingingsregelingen en machtsposities uitgebracht op zijn bijeenkomst van 26 maart 2012 betreffende een ontwerpbesluit in zaak COMP/39.462 (2) — Vrachtvervoer — Rapporteur: Slowakije