Uitvoeringsverordening (EU) nr. 416/2012 van de Commissie van 15 mei 2012 tot vaststelling van de forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijs van bepaalde groenten en fruit