Schriftelijke vraag E-011024/10 Licia Ronzulli (PPE) en Carlo Fidanza (PPE) aan de Commissie. Reductie van de uitstoot van vliegtuigen