Zaak C-70/12 P: Hogere voorziening ingesteld op 10 februari 2012 door Quinn Barlo Ltd, Quinn Plastics NV, Quinn Plastics GmbH tegen het arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 30 november 2011 in zaak T-208/06, Quinn Barlo Ltd, Quinn Plastics NV, Quinn Plastics GmbH/Europese Commissie