/* */

SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 2021/95 van Kirsten JENSEN aan de Commissie. Energie-etikettering