Commissie/Luxemburg TITJUR Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 15 juni 1995. # Commissie van de Europese Gemeenschappen tegen Groot-Hertogdom Luxemburg. # Niet-nakoming - Richtlijn 92/44/EEG - Telecommunicatie - Open Network Provision op huurlijnen. # Zaak C-220/94.