Schriftelijke vraag E-1673/10 van Aldo Patriciello (PPE) aan de Commissie. Alarm industriepolitiek voor Zuid-Italië