VERORDENING (EEG) Nr. 346/92 VAN DE RAAD van 27 januari 1992 betreffende de sluiting van het Protocol tot vaststelling van de voor de periode van 16 juni 1991 tot en met 15 juni 1993 geldende visserijrechten en financiële compensatie, bedoeld in de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Regering van de Republiek Guinee-Bissau inzake de visserij voor de kust van Guinee-Bissau #