MONDELINGE VRAAG B3-0300/92 met debat van de leden CATASTA, DOMINGO SEGARRA en NAPOLETANO namens de Fractie voor een Unitair Europees Links aan de Commissie: Verbod van nachtwerk voor vrouwen