Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en de Salomonseilanden