ADVIES VAN HET ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITE over het voorstel voor een Verordening (EG) van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 3699/93 tot vaststelling van criteria en voorwaarden voor de structurele bijstand van de Gemeenschap in de sector visserij/aquacultuur en verwerking/afzet van de produkten daarvan