Zaak C-5/10 P: Beschikking van het Hof (Vijfde kamer) van 16 mei 2011 — Giampietro Torresan/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), Klosterbrauerei Weissenohe GmbH & Co. KG (Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Woordmerk CANNABIS — Nietigheidsprocedure — Absolute weigeringsgrond — Beschrijvend karakter — Verordening (EG) nr. 40/94 — Artikel 7, lid 1, sub c))