MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD EN HET EUROPEES PARLEMENT BETREFFENDE DE BEOORDELING VAN HET MECHANISME VAN DE CEPT/ERC-BESLUITEN