Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot intrekking van Besluit 2010/422/EU betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in Bulgarije