TITJUR Conclusie van advocaat-generaal Darmon van 28 januari 1992. # Arbeiterwohlfahrt der Stadt Berlin e.V. tegen Monika Bötel. # Verzoek om een prejudiciële beslissing: Landesarbeitsgericht Berlin - Duitsland. # Gelijke beloning - Vergoeding voor vormingscursussen waaraan wordt deelgenomen door in deeltijd werkzame leden van ondernemingsraad. # Zaak C-360/90. Bötel