Schriftelijke vraag E-3908/09 van Kriton Arsenis (S-D) aan de Commissie. Groenoppervlakte per inwoner van Thessaloniki en benutting van voormalige legerkampen