Meddelelse fra Kommissionen - Statsstøtte - C 34/89 (Luxembourg)