/* */

Verordening (EEG) nr. 2657/92 van de Commissie van 13 september 1992 houdende schorsing van de vaststelling vooraf van de monetaire compenserende bedragen die van toepassing zijn in Italië