Benoeming van een lid van de raad van bestuur van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding