Verordening (EEG) nr. 3413/85 van de Commissie van 4 december 1985 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm