TITJUR Sogepi Consulting y Publicidad/BHIM (ESPETEC) Arrest van het Gerecht (Zevende kamer) van 13 september 2012. # Sogepi Consulting y Publicidad, SL tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM). # Gemeenschapsmerk - Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk "ESPETEC" - Absolute weigeringsgronden - Beschrijvend karakter - Geen onderscheidend vermogen - Geen onderscheidend vermogen op grond van gebruik - Artikel 7, lid 1, sub b en c, en lid 3, van verordening (EG) nr. 207/2009. # Zaak T-72/11.